№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Отчеттор

№86 орто мектебинин окуу-тарбия процессинин 3 жылдык салыштырмалуу отчету – 3 жылдык анализ