№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Ченемдик документтер

Мектептин уставы

Мектептин уставы

Лицензия

Лицензия

 

Күбөлүк

Ченемдик документтер Ченемдик документтер